Deratizacija, dezinfekcija in dezinsekcija

Deratizacija - zatiranje glodavcev, dezinsekcija - zatiranje insektov in dezinfekcija - razkuževanje so del naše dejavnosti, tesno povezane z zagotavljanjem zdravega in varnega okolja za ljudi in živali.

Za zatiranje glodavcev (miši, podgane), raznega mrčesa (ščurki, stenice, muhe, ose, komarji...) in razkuževanje prostorov in vozil imamo verifikacijo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za kmetijstvo, tako da lahko to opravljamo v obratih mesno predelovalne in mlekarske industrije, gostinskih in trgovskih lokalih, na kmetijah, v poslovnih in stanovanjskih objektih ( v šolah, vrtcih, kleteh, skladiščih, idr. ). 

Razkužujemo tudi dewar posode za shranjevanje govejega semena v tekočem dušiku. Rejci, ki sami umetno osemenjujejo govedo, morajo svoje dewar posode za shranjevanje semena razkužiti 1x letno. Po izvedbi razkuževanja izdamo tudi potrdilo o razkužbi.

V naši trgovini pa ponujamo pripomočke kot so vabne postaje za varno nastavljanje strupov, živolovke za male glodavce, lepilne plošče za glodavce in insekte, feromonske vabe za različne insekte ter strupe za zatiranje škodljivcev za neprofesionalno uporabo ter tudi sredstva za odganjanje neželjenih gostov, kot so kune in golobi.

Sklenjene pogodbe in opredeljeni načini dela v celoti zadostijo pogojem sistema HACCP in nadzora inšpekcijskih služb.

Kontaktna številka: 02/654 91 30