DERATIZACIJA

02/654 91 30

DEZINSEKCIJA

DEZI​FEKCIJA

POSKRBIM​O​ Z​A VAŠE TEŽAVE
Z GLODALCI, INSEKTI IN MIKROBI!

Del naše dejavnosti je tesno povezan z zagotavljanjem zdravega in varnega okolja za ljudi in živali.

Sem štejemo storitve deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije.

Za zatiranje glodavcev (miši, podgane), raznega mrčesa (ščurki, mravlje, stenice, muhe, ose, sršeni, komarji,...) in razkuževanje prostorov ter vozil imamo verifikacijo Ministrstva za zdravje (MZ) in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Le-ta nam omogoča, da lahko te storitve opravljamo v obratih mesno predelovalne in mlekarske industrije, gostinskih in trgovskih lokalih, na kmetijah ter v poslovnih in stanovanjskih objektih ( v šolah, vrtcih, kleteh, skladiščih, idr. ).

Z najemom naših storitev boste v celoti zadostili pogojem sistema HACCP in morebitnim nadzorom inšpekcijskih služb.

V naši trgovini vam nudimo različne pripomočke kot so vabne postaje za varno nastavljanje strupov, živolovke za male glodavce, lepilne plošče za glodavce in insekte, feromonske vabe za različne insekte ter strupe za zatiranje škodljivcev za neprofesionalno uporabo ter tudi sredstva za odganjanje neželenih gostov, kot so kune, golobi in voluharji.

Naročanje storitev in informacije:

 02 654 91 30

Deratizacija

Deratizacija je postopek odpravljanja in preprečevanja prisotnosti podgan, miši in drugih glodavcev v prostorih.

Gre za ukrepe, ki se izvajajo za zmanjšanje populacije škodljivih glodavcev in preprečevanje njihovega ponovnega naseljevanja.

Deratizacija se izvaja tako v domačem okolju kot tudi v različnih gospodarskih objektih, kot so skladišča, restavracije, bolnišnice, trgovski centri in drugi prostori, kjer je prisotnost glodavcev nezaželena.

Kako poteka deratizacija?

Naša pristop temelji na celovitem pregledu vašega prostora, identifikaciji vrste glodavcev in oceni obsega problema.
Nato s specializiranimi izdelki in metodami izvajamo ciljno usmerjeno obravnavo, ki je učinkovita pri odpravljanju glodavcev in preprečevanju njihovega ponovnega pojava.

Poleg odpravljanja prisotnih glodavcev, vam nudimo tudi preventivne ukrepe za preprečevanje nadaljnjega naseljevanja.

Svetujemo vam glede načinov zatesnitve vhodov, zagotavljanja higienskih pogojev in drugih preventivnih ukrepov, ki bodo dolgoročno ohranili vaše prostore brez glodavcev. 

Tehnike in metode deratizacije

Pri deratizaciji uporabljamo različne metode in tehnike, prilagojene vašim specifičnim potrebam.

To lahko vključuje uporabo strupenih vab, pasti, uporabo repelentov, hermetično zapiranje vhodov in drugih preventivnih ukrepov.

Cilj deratizacije je zagotoviti higienično okolje, zaščito pred prenosom bolezni, preprečevanje poškodb na lastnini ter ohranjanje javnega zdravja.

Pri izvajanju deratizacije upoštevamo varnostne smernice in predpise ter strokovne metode za upravljanje škodljivcev s katerimi zagotovimo učinkovito in varno odstranjevanje glodavcev.

Dezinsekcija

Dezinsekcija je postopek odpravljanja in obvladovanja škodljivih insektov v določenem prostoru.

Ta postopek se izvaja za preprečevanje in zmanjšanje škodljivih učinkov insektov na zdravje ljudi, okolje, kmetijske pridelke, infrastrukturo in druge dejavnosti.

Cilj dezinsekcije je zagotoviti varno in zdravo okolje ter preprečiti širjenje insektov, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in povzročijo ekonomsko škodo.

Dezinsekcija se ukvarja z nadzorom in odpravljanjem naslednjih škodljivih žuželk

 • Mravlje
 • Muhe
 • Komarji
 • Ose
 • Sršeni
 • Pajki
 • Bolhe
 • Klopi
 • Uši
 • Ščurki
 • Pršice
 • Stenice
 • Molji
 • Hrošči
 • Listne uši
 • Gosenice
 • Insekti, ki napadajo les (npr. lesne ličinke)

Dezinsekcija se izvaja z različnimi metodami, kot so uporaba insekticidov, uporaba vab, pasti, razprševanje, dimljenje in druge tehnike, odvisno od vrste insekta in obsega problema.

Pri izvajanju dezinskecije upoštevamo varnostne smernice in predpise ter strokovne metode za upravljanje škodljivcev s katerimi zagotovimo učinkovito in varno odstranjevanje insektov.

Dezinfekcija

Dezinfekcija je postopek, ki se izvaja za zmanjšanje ali odstranjevanje mikroorganizmov, kot so bakterije, virusi, glive in kvasovke, s površin, predmetov ali prostorov.

Namen dezinfekcije je preprečiti širjenje okužb, zmanjšati tveganje za bolezni ter zagotoviti varno in higiensko okolje.

Zavedamo se, da so mikroorganizmi prisotni povsod in lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi ter povzročijo širjenje bolezni.

Zagotavljamo vam kakovostne storitve dezinfekcije, ki so namenjene ustvarjanju varnega, higienskega in zdravega okolja.

Naša storitev dezinfekcije vključuje obvladovanje naslednjih mikroorganizmov:

 • Bakterije, vključno z bakterijami, ki povzročajo nalezljive bolezni
 • Virusi, vključno z virusi, ki povzročajo različne okužbe
 • Plesni in glive, ki lahko povzročajo alergijske reakcije in dihalne težave
 • Kvasovke, ki se lahko razmnožujejo v vlažnih okoljih in povzročajo neprijetne vonjave ter higienske težave