O podjetju

Veterinarska klinika Pesnica - MZ Vet d.o.o.

Veterinarsko ambulanto Pesnica, MZ Vet d.o.o., sta ustanovila Zvonko Trojner in Marijan Lušicky leta 1997.
To je bila prva zasebna veterinarska ambulanta za velike in male živali s koncesijo na širšem mariborskem območju. 13. novembra 2006 je Veterinarska zbornica izdala odločbo, da MZ Vet d.o.o. izpolnjuje predpisane tehnične, kadrovske in prostorske pogoje ter pogoje glede opreme za organizacijsko obliko Veterinarska klinika.
Strokovno pokrivamo vsa področja zdravstvenega varstva in reprodukcije tako za velike kot male živali. Sodelujemo s strokovnjaki iz fakultet, klinik in drugih visoko specializiranih institucij doma in v tujini.

Naslov:
MZ Vet d.o.o.
Pesnica pri Mariboru 21a
2211 Pesnica pri Mariboru

Splošni podatki o podjetju:
Identifikacijska številka za DDV: SI 62044613
Transakcijski račun pri Novi KBM d.d.: 04515-0000543805
Matična št.: 5948312